Horarios cursos

                                                               Curso: Primer año básico

                                                     Profesora Jefe: Macarena Gárate


                                                            Curso: Segundo año básico

                                                            Profesora Jefe: Marisol Farías


                                                            Curso: Tercer año básico

                                                            Profesor Jefe: Iván Pino


                                                            Curso: Cuarto año básico

                                                            Profesor Jefe: Francisco Carvajal


                                                            Curso: Quinto año básico

                                                            Profesor Jefe: César Escobar


                                                            Curso: Sexto año básico

                                                            Profesor Jefe: Carlos Ovalle


                                                            Curso: Séptimo año básico

                                                            Profesora Jefe: María Ignacia Marín


                                                            Curso: Octavo año básico

                                                            Profesora Jefe: Paula Orellana
DESCANSA EN PAZ QUERIDA GEORGINA.